MVO

Kennis en succes moet je delen

Wie AKB zegt, zegt MVO. Financiële plussen en jarenlange expertise worden binnen onze groep niet eindeloos rondgepompt. Kennis en succes moet je delen, zo vinden wij. Vooral met hen voor wie dat broodnodig is.

World Vision

Een van de ontsluitingsroutes van het MVO-beleid van AKB loopt via World Vision, een wereldwijde christelijke ontwikkelingshulporganisatie die zich inzet voor kinderen die leven in armoede. Sinds een jaar of acht werkt World Vision met AKB samen. ‘Die organisatie heeft echt hart voor environment’, vindt Nel den Boer, Senior Health Specialist bij World Vision Nederland. ‘AKB bouwt op een bijzondere en betrokken manier bruggen tussen succesvolle business en verantwoordelijkheid voor medemens en milieu. Jaren geleden deed de organisatie dat via projecten in Roemenië en sinds een aantal jaar ook in Oeganda.’

In Oeganda loopt op het moment een bijzonder project – en natuurlijk heeft dat iets met de expertise van AKB te maken. De lokale manier van koken in Oeganda is erg milieu-onvriendelijk, inefficiënt en slecht voor de gezondheid. Het kost veel hout, veel tijd om hout te sprokkelen, er zijn gezondheidsproblemen door de rookontwikkeling in de keuken en de pan die pruttelt op het open vuur is bovendien gevaarlijk voor spelende kinderen in de keuken.

De vraag rees hoe met lokale middelen een brandbesparend oventje aan de bevolking kon worden aangeboden, door gebruik te maken van lokaal aanwezige materialen. In Hoima, een provinciehoofdstad in het westen van Oeganda, stond een lokale zakenman op met een goed idee. Hij bedacht Lorena, zoals de oven heet. AKB betaalt mee aan de efficiënte, veilige en milieubesparende oventjes, met als gevolg dat vrouwen nu minder vaak worden lastig gevallen bij het hout sprokkelen, dat minder mensen ziek worden dankzij sterk afgenomen rookontwikkeling en dat kinderen zich niet meer branden aan open vuur.

Personeelsbeleid

AKB streeft naar een verantwoord evenwicht tussen de financiële aspecten van de bedrijfsvoering (winst, economisch rendement en garantie op continuïteit) en sociale en ecologische aspecten (mens en milieu). Dat houdt in: we willen zorgen voor mens en omgeving met behoud van de nodige en noodzakelijke winst. Duurzame winst en bedrijfseconomische resultaten staan elkaar daarbij niet in de weg, maar versterken elkaar juist.

Als werkgever brengen we jaarlijks verslag uit van de organisatie in samenhang met verantwoord ondernemen. Kernwaarden in onze interne en externe samenwerking zijn betrouwbaarheid, respect en professionaliteit. Zowel wij als werkgever als onze werknemers toetsen de eigen verantwoordelijkheid hierop en spreken elkaar hierop aan. Van onze werknemers wordt verwacht dat zij persoonlijke en financiële belangen vermijden die strijdig kunnen zijn met hun verantwoordelijkheden jegens klant en werkgever.

Integriteit en betrouwbaarheid

Werknemers van AKB nemen in het kader van hun integriteit en betrouwbaarheid geen schenkingen, beloningen en provisies aan van personen of bedrijven met wie ze uit hoofde van hun functie in aanraking komen. Ze dienen onze organisatie direct op de hoogte te brengen zodra een persoon of instelling een voorstel in deze richting doet. Kleine relatiegeschenken, de zogenoemde give aways, zijn hieronder vanzelfsprekend niet begrepen.

Het is daarnaast geen enkele werknemer toegestaan een gift of betaling aan te bieden of te geven.

Onze financiële administratie en ondersteunende documenten moeten de aard van de onderliggende transacties nauwkeurig omschrijven en weergeven. Niet-geregistreerde rekeningen, geldbedragen of activa zullen niet worden gecreëerd of aangehouden.

Van alle werknemers wordt ten slotte verwacht dat zij persoonlijke activiteiten en financiële belangen vermijden die strijdig zouden kunnen zijn met hun verantwoordelijkheden ten opzichte van de onderneming.