MVO

Kennis en succes moet je delen

Wie AKB zegt, zegt MVO. Financiële plussen en jarenlange expertise worden binnen onze groep niet eindeloos rondgepompt. Kennis en succes moet je delen, zo vinden wij. Vooral met hen voor wie dat broodnodig is.

Impact rapportage 2021

De wereld is in korte tijd stil komen te staan en we ervaren daarvan direct te effecten. De lucht is schoner, de vervuiling neemt af, de natuur herstelt en de CO2-uitstoot neemt sterk af. Als mensheid tonen we een enorme veerkracht om ons gedrag aan te passen aan de nieuwe noodzakelijke situatie. Dat geeft veel hoop! Ook voor de grote uitdaging waarvoor we staan met betrekking tot de opwarming van de aarde. Als we in staat blijken om ons nieuwe gedrag vooreen belangrijk deel vast te houden, boeken we een enorme klimaatwinst. Want het brengt ons dat dichter bij de klimaatdoelen van 2050. Daar gaat AKB al sinds 2008 voor, samen met de Climate Neutral Group en helpen zij ons op weg van A naar Zero CO2.

Green Recovery Statement

MVO Nederland heeft op 19 juni 2020 het Green Recovery Statement overhandigd aan minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Met het statement pleit het Nederlands bedrijfsleven voor een duurzaam herstel van de economie na de coronacrisis. AKB is mede-ondertekenaar van het Green Recovery Statement. Met de mede-ondertekening maken wij waar Denk Groots, Verbruik Slim. In onze webwinkel vindt u een categorie Circulair waarin diverse circuliare producten zijn opgenomen zoals 100% plantaardig servies.

Culturele bijdrage

AKB ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuur in Nederland. Projecten waarbij AKB zich betrokken voelt zoals het eiland Pampus en de theater voorstelling Hanna van Hendrik

World Vision

Een van de ontsluitingsroutes van het MVO-beleid van AKB loopt via World Vision, een wereldwijde christelijke ontwikkelingshulporganisatie die zich inzet voor kinderen die leven in armoede. Sinds een jaar of acht werkt World Vision met AKB samen. ‘Die organisatie heeft echt hart voor environment’, vindt Nel den Boer, Senior Health Specialist bij World Vision Nederland. ‘AKB bouwt op een bijzondere en betrokken manier bruggen tussen succesvolle business en verantwoordelijkheid voor medemens en milieu. Jaren geleden deed de organisatie dat via projecten in Roemenië en sinds een aantal jaar ook in Oeganda.’

In Oeganda loopt op het moment een bijzonder project – en natuurlijk heeft dat iets met de expertise van AKB te maken. De lokale manier van koken in Oeganda is erg milieu-onvriendelijk, inefficiënt en slecht voor de gezondheid. Het kost veel hout, veel tijd om hout te sprokkelen, er zijn gezondheidsproblemen door de rookontwikkeling in de keuken en de pan die pruttelt op het open vuur is bovendien gevaarlijk voor spelende kinderen in de keuken.  

De vraag rees hoe met lokale middelen een brandbesparend oventje aan de bevolking kon worden aangeboden, door gebruik te maken van lokaal aanwezige materialen. In Hoima, een provinciehoofdstad in het westen van Oeganda, stond een lokale zakenman op met een goed idee. Hij bedacht Lorena, zoals de oven heet. AKB betaalt mee aan de efficiënte, veilige en milieubesparende oventjes, met als gevolg dat vrouwen nu minder vaak worden lastig gevallen bij het hout sprokkelen, dat minder mensen ziek worden dankzij sterk afgenomen rookontwikkeling en dat kinderen zich niet meer branden aan open vuur. Door middel van een training leren de bewoners zelf om een brand besparende oven te maken. Moeder Joyce is hier het voorbeeld van. Lees haar verhaal.

Doe mee met onze isoleerkannen inruilactie en steun dit project.

Muismat

Ieder jaar vragen wij aan een teken- en schilder groep van een zorgcentra om een kunstwerk te ontwerpen voor onze traditionele muismat. De kunstenaars gaan met thema's als eten & drinken, tafel & keuken aan de slag en geven hun eigen visie weer op het doek. Na beoordeling van de werken maakt AKB een keuze die vervolgens op de muismat wordt afgebeeld. Voor elke muismat die wordt geproduceerd, doneert AKB een bedrag aan de betreffende zorgcentra. Handig als bureaukalender maar niet te vergeten, een collectors item voor de verzamelaar! Voor de hele collectie zie onze facebookpagina.

Personeelsbeleid

AKB streeft naar een verantwoord evenwicht tussen de financiële aspecten van de bedrijfsvoering (winst, economisch rendement en garantie op continuïteit) en sociale en ecologische aspecten (mens en milieu). Dat houdt in: we willen zorgen voor mens en omgeving met behoud van de nodige en noodzakelijke winst. Duurzame winst en bedrijfseconomische resultaten staan elkaar daarbij niet in de weg, maar versterken elkaar juist.

Als werkgever brengen we jaarlijks verslag uit van de organisatie in samenhang met verantwoord ondernemen. Kernwaarden in onze interne en externe samenwerking zijn betrouwbaarheid, respect en professionaliteit. Zowel wij als werkgever als onze werknemers toetsen de eigen verantwoordelijkheid hierop en spreken elkaar hierop aan. Van onze werknemers wordt verwacht dat zij persoonlijke en financiële belangen vermijden die strijdig kunnen zijn met hun verantwoordelijkheden jegens klant en werkgever.

Integriteit en betrouwbaarheid

Werknemers van AKB nemen in het kader van hun integriteit en betrouwbaarheid geen schenkingen, beloningen en provisies aan van personen of bedrijven met wie ze uit hoofde van hun functie in aanraking komen. Ze dienen onze organisatie direct op de hoogte te brengen zodra een persoon of instelling een voorstel in deze richting doet. Kleine relatiegeschenken, de zogenoemde give aways, zijn hieronder vanzelfsprekend niet begrepen.

Het is daarnaast geen enkele werknemer toegestaan een gift of betaling aan te bieden of te geven.

Onze financiële administratie en ondersteunende documenten moeten de aard van de onderliggende transacties nauwkeurig omschrijven en weergeven. Niet-geregistreerde rekeningen, geldbedragen of activa zullen niet worden gecreëerd of aangehouden.

Van alle werknemers wordt ten slotte verwacht dat zij persoonlijke activiteiten en financiële belangen vermijden die strijdig zouden kunnen zijn met hun verantwoordelijkheden ten opzichte van de onderneming.