ISO 9001:2015

Vanaf 2008 is Jasper Huibers werkaam voor adviesbureau Improcon, als extern adviseur betrokken bij het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem bij AKB. Jasper Huibers vertelt zijn ervaringen bij AKB:

"Al vanaf de start was een grote betrokkenheid op kwaliteitsmanagement merkbaar, zowel vanuit de directie als vanuit de medewerkers. De resultaten hiervan sprongen direct in het oog: afspraken met klanten werden nagekomen, er was een bijzondere loyaliteit richting klanten en de betrouwbaarheid van leveringen was groot.

Dat in 2009 door AKB het ISO 9001-certificaat werd behaald, mag dan ook niet verwonderlijk heten. Tijdens de interne audits, die minimaal twee keer per jaar worden uitgevoerd, ervoer ik bij iedereen een grote bereidwilligheid om na te denken over verbeteringen in de processen waardoor efficiënter gewerkt kan worden. Ik zie dat er planmatig gewerkt wordt aan vooruitgang; het maandelijkse kwaliteitsoverleg is daar een mooi voorbeeld van. Bij dit overleg zijn alle verantwoordelijke afdelingen aanwezig, zodat verbetervoorstellen op veel draagvlak kunnen rekenen.

Iets anders wat ik constateerde, was de continue aandacht voor verbetering van het automatiseringssysteem. Allemaal met als doel de klant zo goed en snel mogelijk producten te kunnen leveren. Mij is opgevallen dat een voortrekkersrol van de directie hierbij de sleutel is tot succes.

Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ISO 9001 bij AKB heeft geleid tot een klantgerichte organisatie, die de drive heeft om alles in één keer goed te doen. Zijn er onverhoopt klachten of opmerkingen van klanten, dan worden die door de klachtencoördinator correct geregistreerd en opgelost in overleg met de klant. Tijdens de interne audits wordt dit beeld steeds weer bevestigd.

ISO 9001 heeft AKB opgeleverd dat er meer en beter inzicht is in de kritische prestatie-indicatoren (KPI). Door middel van een dashboard worden de belangrijkste processen continu gemonitord. 

Voor mij is AKB een voorbeeldbedrijf als het gaat om de manier waarop kwaliteitsmanagement bij iedere medewerker wordt beleefd."

Klanttevredenheid

Klanten geven AKB het prachtige gemiddelde rapportcijfer van een 8. Dat blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek dat we lieten uitvoeren onder ruim duizend respondenten. Onderstaande grafieken geven u een beeld van hoe onze klanten de diverse onderwerpen beoordelen. Het ISO9001 certificaat kunt door middel van deze link downloaden.

Medewerkers.klanttevredenheidsonderzoek.2015

Dienstverlening.klanttevredenheidsonderzoek.2015

Webwikel.klanttevredenheidsonderzoek.2015

Klachten.klanttevredenheidsonderzoek.2015