AKB ook ISO 14001 gecertificeerd

Certificaat Milieumanagementsysteem 2020

Om het milieubeleid aantoonbaar te maken, heeft AKB Grootverbruik gekozen voor ISO 14001-certificering.

Afgelopen januari is de audit (vergelijkbaar met een toelatingsexamen) succesvol doorlopen. Met dit certificaat toont AKB aan dat het milieubeleid vastgelegd en uitgevoerd wordt conform internationale standaarden. Bij AKB Grootverbruik is niet alleen de wil aanwezig om bij de uitvoering van werkzaamheden rekening te houden met het milieu; het bedrijf kent ook haar wettelijke (milieu)verplichtingen en voldoet daaraan. Tevens is AKB actief betrokken bij het zoeken naar volledig recyclebare producten. Producenten worden gestimuleerd hun aanbod van recyclebare producten te vergroten.

Nico den Hartog van Improcon heeft AKB als extern adviseur begeleid bij het opzetten van ISO 14001: “Kortom AKB verdient het ISO14001-certificaat ten volle” Lees meer.

« Terug